Acera Dokkum verzorgt begeleiding in nieuwbouwtraject.

Acera Dokkum verzorgt begeleiding in nieuwbouwtraject.

Autoschadebedrijf Hoogstra uit Dokkum laat een nieuw pand op industrieterrein Hogedijken 30 bouwen. Meer ruimte, een optimalere routing en de toepassing van duurzame materialen en systemen zijn de sleutelwoorden in het nieuwbouwproces. Een traject dat veel voeten in aarde heeft gehad, vertelt Edwin Hoogstra. Samen met zij vrouw Jantien Hoogstra - Van der Schaaf runt hij het autoschadeherstelbedrijf, dat in 1958 door zijn grootvader Jacob Hoogstra - met toenmalig vennoot Ram - is opgericht. "Het bedrijf heeft altijd hier aan de Houtkolk gezeten", aldus Edwin Hoogstra. Op basis van technische vooruitgang en behoefte aan meer ruimte is er diverse keren verbouwd. Een nieuwe investeringsronde diende zich een aantal jaren geleden aan, maar ook plannen van de gemeente om de huidige locatie te herontwikkelen. Hoogstra stond niet onwelwillend tegenover een verhuizing. "Het gebrek aan compensatie brak ons echter op. Samen met Acera hebben we de nieuwbouwplannen doorgerekend. De verkoop van de huidige locatie bleek niet voldoende." Geïnvesteerd wered er vervolgends in het bestaande pand, maar tocht staat er nu een verhuizing op stapel. "Het bestemmingsplan voor dit gebied is gewijzigd en dat kan ons in de toekomst beperken in onze bedrijfsvoering. Wij bestaan volgend jaar (3 februari 2008) vijftig jaar en daar willen we nog graag een halve eeuw aan vastknopen. Ik heb samen met mijn vrouw het bedrijf in 2006 van mijn ouders overgenomen en wij gaan na de verhuizing voor groei. In eerste instantie maken we na de verhuizing even pas op de plaats. Hier werken nu tien mensen en ik verwacht dat we in een optmaal ingericht pand productiever kunnen draaien met dezelfde mensen" In de nieuwe situatie beschikt de autoschadenspecialist over een pand van 1.800 vierkante meter, voorzien van de modernste apparatuur en duurzame systemen als verwarming en koeling via een warmtepomp, op gas werkende spuitcabines en dergelijke. "Ook vangen we het regenwater op, waarmee we de auto's kunnen wasssen." In dit ingewikkeldde proces is Hoogstra naar tevredenheid bijgestaan door Acera Dokkum. Hoogstra: "Wij zijn al sinds 1984 klant. Acera doet voor ons de loonadministratie, aangiftes, advisering en dergelijke. Daarom hebben wij ook met onze nieuwbouwplannen voor advies bij Acera aangeklopt. Evenals ons bedrijf probeert Acera een optimale kwaliteit te leveren. Daarom klikt het ook zo goed denk ik". De verhuizing staat overigens gepland in mei 2008.

www.acera.nl
December 2007

  datum: 15-02-2008